Bescope Logo

 

Of het nu gaat om kosten, CO2, voorraden, liquide middelen of omzet; uiteindelijk heeft u maar één doel voor ogen: meer doen met minder verspilling. Dit is daarom ons uitgangspunt van onze consultancy en  interim-management diensten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst delen, dan vermenigvuldigen
Ons doel is helder: het realiseren van een sterke en flexibele keten. En dit door een duurzame samenwerking met u als klant aan te gaan. Hoe maken we dat concreet? Door eerst te delen en dan pas te vermenigvuldigen. En dit gaat bij BeSCOPE verder dan alleen het delen van kennis. Zo maken wij in sommige situaties met u zelfs afspraken over het delen in de investering en het risico.

Meer zijn dan de som der delen
De indianen waren al bekend met situationeel leiderschap; elke stam had een ‘war-chief’ en een ‘peace-chief’. De wereld is er sinds die tijd niet eenvoudiger op geworden, integendeel! Wij geloven dan ook niet in een “one size fits all” aanpak, maar zoeken voor elke situatie de juiste combinatie van methoden en technieken, kennis, kunde en vaardigheden. Daarvoor werken wij dan ook nauw samen met een selecte groep partners. Dankzij hen zijn we meer dan de som der delen.

Geïnteresseerd? Wij komen graag met u in contact!